Co je obchodování s CFD

Obchodování s CFD na eToro

Za poslední desetiletí se pro online investory staly CFD (smlouvy na rozdíl) nejoblíbenějším způsobem obchodování s akciemi, komoditami, indexy a měnami. Jako u všeho, co roste takto rychle, obklopuje CFD mnoho dezinformací. Budeme se zde zabývat základy, abychom vysvětlili, co je CFD a co znamená pro investory jako jste vy.

S většinou položek se na eToro obchoduje jako s CFD a tyto obchody jsou realizovány v určitých obchodovacích časech.

Co je CFD?

CFD znamená „Contract For Difference“, smlouva na rozdíl. Zjednodušeně řečeno je CFD smlouva mezi vámi a makléřem zaplatit jeden druhému rozdíl mezi cenou položky (například zlata, měnového páru EUR/USD, akcií společnosti Microsoft atd.) ve chvíli jejího uzavření a budoucí cenou, když se rozhodnete smlouvy ukončit, tj. obchod uzavřít.

To znamená, že skutečnou položku nevlastníte, ale jste účastníkem smlouvy s jejím vlastníkem (v tomto případě obchodovací platformou) na vyrovnání rozdílu mezi vámi při uzavření obchodu.

Tím se otevírají dveře mnoha možnostem, například zlomkové vlastnictví akcií, krátké pozice na položky, které nenabízejí tuto možnost a mnohé další.

Jak CFD fungují?

Logika stojící za obchodováním s CFD se příliš neliší od investování na jakémkoliv jiném trhu, například akciovém. Jestliže cena akcií stoupne o 10 %, investice udělá to samé. Pokud však cena akcií klesne o 10 %, i investice ztratí 10 % své hodnoty.

Hlavní rozdíl u CFD je v tom, že investicí je smlouva, která nabízí větší flexibilitu než vlastnění skutečných akcií: je možné využít pákový efekt, nastavit zastavení ztráty (stop loss) a výběr zisku (take profit) i zvolit, kdy se má obchod uzavřít a tím určit zisk nebo ztrátu.

Při investování do akcií s využitím CFD bez pákového efektu (1:1) není takový obchod o nic rizikovější než při investování do skutečných akcií.

Lze dosáhnout zisku pouze při růstu ceny?

Ne. Jednou z velkých výhod investování do CFD v porovnání s investováním přímo na trhu třeba s komoditami nebo akciemi je to, že lze vydělávat i na tržním poklesu. Pamatujte si, že CFD je smlouva na rozdíl, ale ten se může vyvíjet kterýmkoliv z obou směrů. Takže můžete investovat do možnosti, že cena stoupne (neboli do nákupu, čili dlouhé pozice) nebo že klesne (prodej neboli krátká pozice), podle toho, co očekáváte.

Rovná se minimální investice do akcií jejich tržní ceně?

Ne. CFD umožňují investovat na trzích menší částky. S CFD nemusíte ve skutečnosti kupovat svůj vlastní finanční nástroj, takže neplatí omezení vysokou cenou určitých akcií nebo komodit. Takže i když například jedna akcie společnosti Google stojí 1 000 $, na eToro můžete do těchto akcií investovat třeba jen 50 $ a při pákovém efektu 1:10 vlastnit ekvivalent akcií Google v hodnotě 500 $. To je jedna z velkých výhod využívání CFD.

Existují položky, s kterými lze obchodovat pouze pomocí CFD?

Ano. Indexy, například DJ30 nebo SPX500, nemají hmotnou podobu – nemůžete vlastnit část indexu. Avšak díky CFD můžete spekulovat o vývoji hodnoty indexu, což umožňuje investovat nejenom do jedněch akcií, ale do celých sektorů národních ekonomik.

Jsou CFD rizikovější než tradiční tržní investice?

Ne. Jakýkoliv finanční nástroj zahrnuje riziko a CFD se v tom nijak neliší. Rizikovost je u CFD vyšší pouze při využívání pákového efektu, který zvyšuje rozsah přístupu na trh. Na eToro však můžete investovat do jakékoliv obchodované položky bez pákového efektu.

Jsou CFD nezbytné pro kopírování obchodů (Copy Trading)?

Ano. CFD poskytují flexibilitu, která umožňuje provádění kopírovaných obchodů při zachování přesné úměry mezi vyčleněnými penězi kopírovače a účtem kopírovaného obchodníka. Bez CFD: Kdyby obchodník, kterého kopírujete se 100 $, investoval část svého účtu například do akcií Google, nebylo by možné tento jeho obchod kopírovat, protože jedna akcie Google stojí v současnosti přes 500 $.

Jaký je rozdíl mezi CFD a ETF?

CFD a ETF (Exchange-Traded Fund: burzovně obchodované fondy) si jsou sice v něčem podobné, ale jedná se o dosti odlišné nástroje. Podobnost je v tom, že oba jsou deriváty: ETF je fond, který sdružuje různé finanční nástroje do jednoho obchodovatelného nástroje, zatímco CFD je smlouva, jejímž účelem je zohlednit změnu v ceně určité obchodované položky. To v obou případech znamená, že obchodník nekupuje související aktivum. Avšak zatímco ETF jsou sestavovány finančními institucemi na základě určité tržní strategie (často k zajišťování rizik), CFD je nabízena makléřem jako prostředek, který umožňuje přístup k soukromým uživatelům. CFD lze využívat k vytváření portfolia podobného ETF, které sleduje nějakou tržní strategii, přičemž má uživatel absolutní kontrolu nad výběrem položek, jež chce mít v držení, a tak sám řídit svá rizika.