Jaká se vypočítává investovaná částka a ziskovost/ztrátovost mého kopírování?

Při kopírování obchodníka uvidíte investovanou částku, ziskovost/ztrátovost a hodnotu kopírování ve svém portfoliu.

Investováno: Toto číslo ukazuje počáteční částku investovanou do kopírování včetně všech finančních prostředků přidaných do kopírování později. Do tohoto sloupce nebudou zahrnuty finanční prostředky, které byly odebrány.

Například: Jestliže začnete kopírovat obchodníka A částkou 200 USD, přidáte 400 USD a pak odeberete 300 USD, objeví se investovaná částka 600 USD (200 + 400) a nikoliv 300 USD (200 + 400 – 300).

P/L (USD): Toto číslo ukazuje zisk a ztrátu v dolarech, které obchodník vytvořil za celou dobu kopírování. Toto číslo bere v úvahu pouze čistý zisk/ztrátu pozic.

P/L (%): Toto číslo ukazuje procento zisku a ztráty, které obchodník vytvořil za celou dobu kopírování v porovnání s číslem ve sloupci „Investováno“. Toto číslo bere v úvahu pouze čistý zisk/ztrátu pozic.

Hodnota: Klikněte zde a uvidíte, jak se vypočítává celková hodnota vašeho kopírování.

 

Součet finančních prostředků přidaných/odebraných z kopírování můžete zjistit kliknutím na obchodníka na stránce svého portfolia a pak podržením myši na obnosu „Money In/Out“ (Přidané/odebrané peníze) v horní části stránky.

 

Můžete vidět všechny transakce provedené v kopírování kliknutím na obchodníka na stránce svého portfolia a pak rolováním po stránce dolů doprava a kliknutím na „View“ (Prohlédnout).