Jak se vypočítá hodnota mého kopírování?

Při kopírování obchodníka uvidíte ve svém portfoliu hodnotu kopírování.

Toto číslo ukazuje přesnou peněžní částku, kterou byste dostali zpět na svůj účet, kdybyste ukončili kopírování obchodníka.

Bere v úvahu původně investovanou částku, částky přidané/odebrané z kopírování, zisky/ztráty a jakékoliv poplatky nebo dividendy, které byly poukázány/staženy z kopírovaných pozic.

Hodnota vaší kopírované rozvahy se vypočítá takto: PŮVODNÍ + PENÍZE DO/Z + ZISKY/ZTRÁTY – POPLATKY = HODNOTA

V níže uvedeném příkladu: Počáteční investice 1 000,00 USD – odebrané peníze 100,00 USD + zisky 498,36 USD – poplatky 46,48 USD = hodnota 1 351,88