Jak si mohu prohlédnout historii svého obchodování?

Abyste se dostali ke své historii, klikněte prosím na odkaz na portfolio na levé postranní liště a pak klikněte na ikonu hodin.

Pod tímto odkazem můžete vidět historii svých uzavřených obchodů a dříve kopírované obchodníky a CopyPortfolia.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Můžete si nastavit období, za které chcete vidět své obchody – implicitně je nastaveno třicet dní (30D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/6/history%2030d.JPG

 

Klikněte na ikonu filtru a zobrazte si informace o pouze jednom typu vašich současných investic (manuální obchody nebo kopírovaní obchodníci a CopyPortfolia). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/2/Buttons%20-%20Filter.PNG


 

Můžete kliknout na ikonu seznamu, abyste si prohlédli seznam všech individuálních obchodů uzavřených v průběhu zvoleného období. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/3/Buttons%20-%20List.PNG

V tomto přehledu ukazuje ikona na levé straně obrazovky vedle každého z obchodů, jak byl obchod uzavřen:

 

Kliknutí na kolečko nastavení vám poskytuje dvě možnosti:
https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/4/settings%20wheel.PNG

Klikněte na Výpis z účtu k vytvoření zprávy o všech transakcích uskutečněných mezi zvoleným počátečním a koncovým datem na vašem účtu (vklady, výběry, otevření a zavření pozic apod.). Tato zpráva pak může být exportována do souboru PDF nebo Excel.

Klikněte na Přizpůsobit k úpravě informací, které uvidíte v přehledu historie, a k přenastavení pořadí sloupců (investovaná částka, zisk / ztráta (v USD nebo %), jednotky, poplatky, konečná hodnota, zahajovací sazba, čas otevření, uzavírací sazba, čas uzavření, změna pipu, pákový efekt).