Jak jsou placeni obchodníci v programu Popular Investor?

Obchodníci v programu Popular Investor jsou placeni jednou měsíčně na obchodovací účet.

Peníze si pak mohou vybírat zvoleným způsobem platby (například: na bankovní účet, pomocí PayPal, FirstChoice Pay Card a mnoho dalších možností), ale také si je mohou ponechat k obchodování.

Platba závisí na jejich úrovni v programu Popular Investor, kterou určuje průměrný počet ověřených kopírovačů za den, vlastní průměrný kapitál na účtu a AUM (Assets Under Management – celková částka způsobilých kopírovačů plus zisky minus ztráty z otevřených pozic).