Jak se přepíná mezi skutečným účtem a demo účtem?

Následuje postup, jak přepínat mezi skutečným a virtuálním účtem:

1. Přihlaste se k účtu.

2. Klikněte na rozbalovací nabídku pod profilovým obrázkem.

3. Zvolte „Virtual Portfolio“ a výběr potvrďte.

Zpět přepnete stejným postupem, ale v třetím kroku zvolíte „Real Portfolio“.

 

virtual.png