Jak se vytvoří identifikátor s pořadovým číslem?

Chcete-li vytvořit identifikátor s pořadovým číslem (serial ID), klikněte na „Custom Links“ (vlastní odkazy) v nabídce na levé straně účtu vašeho partnera. Potom si vyberte druh odkazu a identifikátor s pořadovým číslem (doporučeno pro sledování).