Jak používat diagramy (Charts) a profesionální diagramy (ProCharts)

 

Každý finanční nástroj má svůj vlastní diagram (Chart), který je cenným nástrojem pro sledování a analýzu své historie a výkonnosti.

Uvědomte si prosím, že podle oborové normy obsahují diagramy eToro pouze ukazatel PRODEJE. K určení míry NÁKUPU byste museli přidat k cenám v diagramu obchodní rozpětí.

Přejděte na stránku kteréhokoliv aktiva a klikněte na „Chart“: 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/1/Capture%201.PNG

Přednastavené zobrazení ukáže výkonnost každého z finančních nástrojů prostřednictvím svícového grafu. Barva svíce indikuje, zda hodnota aktiva vzrůstala nebo klesala v období zvolené periodicity. Zelená barva indikuje nárůst ceny. Červená indikuje pokles ceny. Čárky na svislici („knoty“) v horní a dolní části každé svíce reprezentují nejvyšší a nejnižší body, kterých aktivum dosáhlo v určeném časovém rozmezí. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/5/Candles.png

V pravém horním rohu diagramu uvidíte dvě šipky: https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/2/Capture%202.PNG Když na ně kliknete, diagram se zvětší a budete mít k dispozici jeho nastavení.

Tady můžete nastavit periodicitu (časový rámec svícového grafu), kterou si přejete analyzovat – přednastaven je jeden den (1D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/3/Capture%203.PNG

Můžete si vybrat z tuctů nástrojů nebo studií, které můžete považovat pro svou analýzu za důležité, a to kliknutím na ikonu pera:https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/6/Capture%205.PNG

Když kliknete na kotouč nastavení, můžete změnit časovou zónu. Máte také možnost otevřít si naši novou funkci ProCharts v nové tabulce, která vám umožní zobrazit několik diagramů na jedné obrazovce, uložit si rozvržení a přetáhnout si technické analýzy.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/4/Capture%204.PNG

Můžete spustit ProCharts i ze svého sledovacího seznamu, buďto kliknutím na nastavovací kotouč a jeho volbou z menu nebo kliknutím na mini diagram:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/7/pro%201.PNG                          https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/8/pro%202.PNG

Hlavní funkcí ProCharts je nové rozvržení menu, které vám umožní vidět několik diagramů současně. Ať už se jedná o zobrazení 2 x 2 nebo 1 nahoře a 3 dole, můžete si zvolit kterékoliv z dostupných rozvržení:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/9/pro%203.PNG

 

Když spustíte ProCharts ze svého personalizovaného sledovacího seznamu, otevře se rozvržení s vaším výběrem záložek nebo uživatelů. Když budete chtít změnit diagram, jednoduše jej vyberte a vyhledejte další symbol nebo uživatelské jméno. Když si budete chtít prohlédnout tentýž trh s různým časovým rozmezím, ťukněte na políčko „One Symbol for All Charts“ (jeden symbol pro všechny diagramy) a zvolený instrument diagramu bude uložen pro všechny diagramy.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/10/pro%204.PNG

 

Bez ohledu na to, odkud spustíte ProCharts, vždy si můžete načíst naposledy použité rozvržení včetně symbolů, investorů, návrhů či studií, které jste měli na pracovní ploše. Pokud si budete chtít uložit specifické rozvržení, abyste je mohli použít znovu, klikněte na „SAVE LAYOUT“ (ULOŽIT ROZVRŽENÍ), pojmenujte je a pak bude připraveno až do doby, než je vymažete. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/11/pro%205.PNG

 

Jakmile si zřídíte rozvržení, každý diagram se bude chovat jako standardní diagram a vy jej budete moci použít, jak uznáte za vhodné – měnit časová rozmezí, přidávat studie technické analýzy nebo jej porovnávat s dalšími trhy či investory.

 

 

Chcete-li se o grafech a jejich funkcích dozvědět více, klikněte prosím zde.