Co je to čekající pokyn?

Čekající pokyn (neboli limitní příkaz) je pokyn podaný do systému, jehož účelem je provedení pozice, jakmile je dosaženo zvoleného cílového kurzu.

Pokyn je proveden, pokud aktuální tržní kurz obchodovacího nástroje dosáhne zvoleného cílového kurzu. Lze jej provést v rámci rozsahu takového kurzu v závislosti na pohybech a nestálosti trhu.

Tento druh pokynu zůstane otevřený, dokud nebude proveden nebo se nerozhodnete jej zavřít.

 

K otevření pokynu si zvolte nástroj a přeneste jej do okna Obchodování.

 

Pokud je trh, do něhož chcete investovat, otevřený, implicitní volbou je otevřít obchod, nikoliv pokyn.

Přejete-li si otevřít čekající pokyn a zvolit si kurz, při němž jej chcete realizovat, klikněte na TRADE a pak zvolte pokyn z rozbalovací nabídky:

 

Když je trh, do něhož chcete investovat, uzavřen, což se může stát o víkendech nebo o jiných denních přestávkách trhu, implicitní volbou je otevřít tržní pokyn. Zadání tržního pokynu znamená, že obchod bude proveden s prvním dostupným kurzem při otevření trhu.

Přejete-li si otevřít čekající pokyn a zvolit si kurz, při němž jej chcete realizovat, klikněte na RATE:

 

Pak si budete moci vybrat:

  • Zda si přejete realizovat pokyn v pozici PRODAT nebo v pozici NAKOUPIT.
  • Kurz, v němž si přejete realizovat pokyn v pozici. Mějte prosím na paměti, že v rozkolísaném období trhu může být váš čekající pokyn realizován poblíž vašeho cílového procenta. Pokyny nejsou garantovány: v období extrémní volatility může být tržní rozpětí přeskočeno a pokyn není realizován. Pro více informací klikněte prosím zde nebo se podívejte na naše Všeobecné obchodní podmínky, odstavec 1.18.
  • Částka v USD (nebo jednotkách), kterou si přejete investovat do pozice.
  • Váš preferovaný Stop Loss (zastavit ztrátu), pákový efekt a Take Profit (vzít zisk).

Jakmile kliknete na „Set Order“ (nastavit pokyn), alokovaná částka už nebude dostupná k obchodování, protože částka pokynu bude považována za „rezervovaný“ kapitál, dokud pokyn nezrušíte.

 

Pro více podrobností k objednávkám klikněte prosím zde.