Vysvětlení skóre rizikovosti

Skóre rizikovosti vyjadřuje míru rizika, které podstupuje investor. Vypočítává se pomocí zvláštního vzorce, který jsme vypracovali přímo u nás ve společnosti eToro.

Skóre se vypočítává pro každého uživatele na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejnižší možné riziko a 10 nejvyšší.

Podrobné vysvětlení najdete na tomto blogu.

Nejnovější změny jsou uvedeny po kliknutí zde