Co je rozpětí?

Rozpětí je rozdíl mezi nabídkovou (prodejní) cenou a poptávkovou (kupní) cenou (je to makléřova provize, kterou si účtuje za každou pozici).

Například jestliže nabídka činí 1,2636 a poptávaná cena 1,2638, rozpětí je rozdíl mezi oběma cenami: 2 pipy.