Co je Copy Stop Loss?

Copy Stop Loss (CSL) je funkce, která umožňuje efektivně spravovat obchody řízením rizik pro jednotlivé „kopírovací vztahy“ na základě hodnoty zisku/ztráty v reálné čase. V zásadě se jedná o systém automatizovaného řízení rizik, který umožňuje nastavit regulační hodnoty v dolarech pro celý kopírovací vztah. Hodnota CSL představuje výši kapitálu vyčleněného pro dané kopírování, kterého je potřeba dosáhnout, aby se celé kopírování automaticky uzavřelo, NIKOLIV částku, o kterou je kopírující ochoten přijít.

Například:

Obchodník A je kopírován obchodníkem B s částkou 100 dolarů a hodnota CSL je nastavena na 60 dolarů – to znamená, že obchodník B nechce v tomto kopírovacím vztahu přijít o více než 40 dolarů, než jej CSL uzavře. Obchodník A má dvě pozice: jednu, která vydělala 10 dolarů, a druhou, u které došlo k poklesu na −50 dolarů. V tuto chvíli se spustí CSL, obě pozice – jak ztrátová, tak zisková – se uzavřou a kopírovací vztah s tímto obchodníkem je zrušen.

Výchozí nastavení CSL je 60 %* kapitálu vyčleněného pro kopírování. To znamená, že se kopírování uzavře při ztrátě 40% investice. Výchozí nastavení CSL zajišťuje snížené vystavení rizikům a zvýšené zabezpečení investic, protože je zaručeno zachování slušné části investice. Při otevírání kopírovacího vztahu a kdykoliv později je možné hodnotu CSL upravit. Je však potřeba si uvědomit, že při každé úpravě CSL se nová hodnota zobrazuje jako procento kapitálu pro kopírování ve chvíli úpravy a nikoliv původně vyčleněné částky.

*CSL je v CopyPortfolio přednastaveno na 5 % vaší investované částky, takže jakmile hodnota klesne pod 95 % vaší investované částky, CopyPortfolio se uzavře.

Více se o této funkce dočtete zde.