Co je to Stop Loss?

Funkce Stop Loss (SL, zastavit ztrátu) je nástrojem řízení rizik pro zvýšení ochrany Vašich investic.

 

Jedná se o příkaz uzavřít obchod při určitém kurzu, jestliže se jeho cena pohybuje nesprávným směrem, aby se předešlo dalším ztrátám. Když trh dosáhne Vámi požadovaného kurzu a vy jste přišli o předem definovanou částku, spustí se příkaz Stop Loss a automaticky uzavře Vaši pozici.

 

Příkaz Stop Loss platí pro každou pozici s výjimkou nepákových KUPNÍCH (BUY) pozic.

 

Příkaz Stop Loss můžete nastavit na určitý tržní kurz nebo jako peněžní částku. Funkce Stop Loss je pro většinu obchodů přednastavena na 50 % hodnoty pozice. Jinými slovy, jestliže hodnota Vaší pozice klesne na 50 % investované částky, spustí se Stop Loss a pozice se automaticky uzavře.

 

Funkci Stop Loss si můžete nastavit kdykoliv při otevřeném obchodě.

 

Za normálních tržních podmínek není nastavené zastavení ztráty zaručeno. Když je trh volatilní, nemusí být kurz požadovaný pro Stop Loss na trhu obchodován. V tomto případě se Stop Loss spustí při nejbližším dalším dostupném kurzu. Může to vyústit ve větší ztrátu, než na jakou jste byli při obchodování připraveni. V těchto případech neposkytujeme náhradu, protože do tržních podmínek ani událostí na trhu nezasahujeme.

 

Viz také: