Co je Take Profit?

Příkaz Take Profit je příkaz k uzavření obchodu, když se tržní cena pohne o určenou částku ve prospěch otevřené pozici. S výjimkou kryptoměn a reálných aktiv je povinný u každé pozice.

Take Profit vám pomáhá zajistit zisk v případě, že se trh vyvíjí očekávaným směrem.

Hodnotu Take Profit můžete nastavit podle hodnoty pozice nebo na určitou částku.

Pozice pak bude zavřena, pokud je dosaženo zadané hodnoty nebo částky. Maximální hodnota Take Profit pro ruční pozice je 1000 % z investované částky +/- aktuální zisk nebo ztráta. To znamená, že hodnotu Take Profit můžete postupně aktualizovat s růstem zisku.

Vizte také – Co je Stop Loss