Jaká rizika jsou spojená s obchodováním s akciemi v reálném čase?

Ceny akcií mohou vykazovat významné pohyby v průběhu jediného dne. Tyto pohyby nejsou normálně příliš výrazné, ale v určité dny, například při vyhlášení zisků společnosti nebo když dojde k významné události ve vztahu ke konkrétním akciím, mohou takové pohyby překročit 10 %.

Je nutné si uvědomovat, že použití pákového efektu zvyšuje míru rizika, protože zesiluje jak zisky, tak ztráty.