Proč je riziko obchodování s akciemi v reálném čase vyšší než na devizovém trhu?

To je způsobeno velkými posuny v ceně během dne. Dalším jevem jsou cenové skoky mezi zavřením a otevřením trhu, který je častější u obchodování s akciemi.

K těmto cenovým skokům dochází obvykle po důležitých oznámeních. Mohou způsobit okamžité aktivování funkce Stop Loss (zastavit ztrátu) nebo Take Profit (vyzvednout zisk).