Požadavky a výhody na úrovni Popular Investora

Začněte vydělávat jako Popular Investor!


Pogram Popular Investor má 4 úrovně: Kadet, Vycházející hvězda, Šampion a Elite. Každá úroveň má svá kritéria a své výhody.

Před přihlášením do programu, splňte prosím požadavky na profil eToro:

 1. Ověřte svůj účet
 2. Přidejte svou skutečnou fotografii
 3. Uveďte do svého profilu své skutečné jméno, viz Nastavení
 4. Zapište do části „Bio“ svého profilu svou obchodní strategii tím, že uvedete, jak obchodujete se svými současnými i budoucími kopírovači

S přihlášením do programu musíte souhlasit s Požadavky na zodpovědné obchodování.

Pokud splníte níže uvedená kritéria, budete přijati do programu na úrovni Kadet:

 • Nesmíte mít otevřené pozice s výjimkou pozic s pákovým efektem uvedených v Požadavcích na zodpovědné obchodování
 • Nesmíte mít skóre rizika vyšší než 6 ve 2 kalendářních měsících předcházejících vašemu připojení k programu
 • Na stránce vašich statistik máte uvedeny alespoň 2 měsíce historie
 • Máte svou osobní jedinečnou obchodní strategii a nekopírujete individuálního obchodníka nebo CopyPortfolio více než 25 % svého vlastního kapitálu
 • Vaše vklady činí souhrnně alespoň 500 USD
 • Na svém účtě máte vlastní kapitál o minimální hodnotě 500 USD
 • Máte nejméně 1 ověřeného kopírovače s minimální hodnotou AUM 200 USD

 

Pokud splníte níže uvedená kritéria, postoupíte na úroveň Vycházející hvězda:

 • Jste na úrovni Kadeta už nejméně 2 měsíce
 • Na svém účtě máte vlastní kapitál o minimální hodnotě 1 000 USD
 • Máte denně průměrně nejméně 10 ověřených kopírovačů s minimální hodnotou AUM ve výši 40 000 USD

Popular investořiúrovně Vycházející hvězda získají fixní odměnu 500 USD měsíčně a výběry bez poplatku.

 

Pokud splníte níže uvedená kritéria, postoupíte na úroveň Šampion:

 • Jste na úrovni Vycházející hvězdy už nejméně 2 měsíce
 • Na svém účtě máte vlastní kapitál o minimální hodnotě 5 000USD
 • Máte denně průměrně nejméně 10 ověřených kopírovačů s minimální hodnotou AUM ve výši 150 000 USD

Popular investoři úrovně Šampion získají fixní odměnu 1 000 USD měsíčně a výběry bez poplatku.

 

Pokud splníte níže uvedená kritéria, postoupíte na úroveň Elite:

 • Jste na úrovni Šampiona už nejméně 2 měsíce
 • Na svém účtě máte vlastní kapitál o minimální hodnotě 20 000 USD
 • Minimální hodnota AUM činí 500 000 USD

Popular investoři úrovně Elite získají fixní odměnu 1 000 USD měsíčně, výběry bez poplatku a 2 % z roční průměrné hodnoty AUM (počítané a vyplácené měsíčně).

 

Jakákoliv změna úrovně se ukáže po měsíčních výplatách pro Popular Investory, které se realizují do 10. dne každého měsíce. Výpočet měsíční výplaty je založen na údajích shromážděných za předchozí kalendářní měsíc.

Více informací najdete na následujícím odkazu: https://www.etoro.com/cs-cz/popular-investor/