Co je LIBOR?

LIBOR je nejběžněji používaná mezibankovní sazba, za kterou si banky navzájem poskytují krátkodobé úvěry. Zkratka LIBOR znamená londýnská mezibankovní nabídková sazba (London Interbank Offered Rate). Existuje celkem 35 každodenně oznamovaných různých sazeb LIBOR, počínaje noční (jednodenní) sazbou a 12 měsíční sazbou konče, založených na pěti různých měnách. eToro používá k výpočtu jednodenních poplatků za akcie 1měsíční sazbu LIBOR.


Pro více informací o sazbě LIBOR a jak je vypočtena, klikněte zde.