Co je to doklad adresy?

K ověření Vašeho účtu vyžadujeme předložení samostatného dokumentu (odlišného od dokladu totožnosti) potvrzujícího adresu Vašeho současného bydliště.

 

Tento doklad musí být vydán na jméno držitele účtu eToro a musí být datován během posledních 6 měsíců (s výjimkou platných úředních dokladů totožnosti, například řidičského průkazu) a obsahovat následující informace:

 

a. Vaše jméno

b. Adresa Vašeho současného trvalého bydliště

c. Datum vydání

d. Vydávající orgán

e. Odkaz na vydávající orgán (logo, kontaktní informace, webové stránky atd.)

 

Přijímáme jakákoliv vyúčtování nebo doklady vydané bankou, poskytovatelem služeb, vládní agenturou nebo soudním orgánem. Jestliže je Váš účet nebo dokument dostupný online, můžete nám jej poslat buďto ve formátu PDF nebo jako snímek obrazovky.

 

Dokladem adresy může být:

  • Účet za elektřinu, vodu, plyn, telefon nebo internet
  • Řidičský průkaz / povolení k pobytu / národní identifikační číslo (rodné číslo) / státní identifikační číslo
  • Výpis z bankovního účtu / výpis z účtu ke kreditní kartě / informační dopis z banky
  • Místní daň nebo obecní účet / úřední daňový výměr
  • Přehled předpisů a plateb sociálního pojištění
  • Orazítkovaný a podepsaný úřední dopis od Vašeho zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce potvrzující Vaši adresu.

 

Které doklady neakceptujeme?

  • Doklady o penzi nebo pojištění
  • Stvrzenky
  • Faktury za zakoupené zboží
  • Ručně psané účtenky

 

Dokumenty mohou být zaslány ve Vašem místním jazyce a mohou být nahrány zde.