Co jsou to Pokyny (Orders)?

Platforma eToro vám umožňuje zadat dva typy pokynů: tržní pokyny a čekající pokyny.

Tržní pokyn můžete otevřít, když je trh, do něhož chcete investovat, uzavřen, což se může stát o víkendech nebo o jiných denních přestávkách trhu. Zadání tržního pokynu znamená, že obchod bude proveden s prvním dostupným kurzem při otevření trhu.

Čekající pokyn můžete otevřít kdykoli, váš pokyn bude převeden na pozici, v níž trh dosáhne cílového kurzu, který jste si zvolili v okně Open Order (Otevřít pokyn). Může být proveden v rozmezí tohoto kurzu, v závislosti na pohybech trhu a na volatilitě. Povolené rozmezí se liší podle nástroje. Chcete-li si prohlédnout celý seznam rozmezí podle jednotlivých nástrojů, navštivte prosím tento odkaz.

 

Klikněte ve svém Portfoliu na dvě šipky naproti sobě, abyste uviděli všechny pokyny, které dosud nebyly realizovány do pozic:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

Přejete-li si zrušit pokyn, klikněte na červené X vpravo. Po jeho zrušení budou finanční prostředky alokované pro tento pokyn uvolněny do zůstatku vašeho účtu a budou opět dostupné k dalšímu obchodování.