Jak se počítají poplatky za přesun akcií do dalšího dne?

Pro nepákové pozice KOUPIT nejsou uplatňovány žádné poplatky za převod do dalšího dne.

Pro pákové pozice KOUPIT a pro pozice PRODAT se denní poplatky kalkulují na základě velikosti obchodu (v jednotkách), a to následovně:

 

Pozice KOUPIT: Roční úrok 6,4 % + 1měsíční LIBOR při otevírací KUPNÍ ceně, děleno 365

Pozice PRODAT: Roční úrok 2,9 % + 1měsíční LIBOR při otevírací PRODEJNÍ ceně, děleno 365

 

Uveďme si jako příklad investici KOUPIT 10 jednotek AAPL. V čase zápisu je 1měsíční LIBOR na úrovni 1,55 % a KUPNÍ cena AAPL činí 174,00 USD.

(6,4% + 1,55%) / 365 * 174,00 USD = 0,03790 USD na jednotku

x 10 jednotek = 0,38 USD denně pro tento obchod

 

Nyní si uveďme příklad PRODAT investici 10 jednotek AAPL. V čase zápisu je 1měsíční LIBOR na úrovni 1,55 % a PRODEJNÍ cena AAPL činí 173,68 USD.

(2,9% + 1,55%) / 365 * 173,67 USD = 0,02117 USD na jednotku

x 10 jednotek = 0,21 USD denně pro tento obchod

 

Poplatek za přesun do dalšího dne a velikost obchodu v jednotkách budou uvedeny v okně Open Trade předtím, než potvrdíte svůj úmysl otevřít obchod.

 

Pro další informace o sazbě LIBOR klikněte zde.

Pro další informace o kalkulaci jednotek klikněte zde.