Omezení Stop Loss (zastavit ztrátu) a Udržovací rozpětí (Maintenance Margin)

Maximální limit Stop Loss povolený při otevření pozice činí 50 % sumy pozice (s výjimkou nepákových KUPNÍCH pozic).

Tento limit zmírňuje možné riziko pro Váš kapitál v případě výrazných pohybů na trhu.

Jakmile je obchod otevřen, lze limit Stop Loss rozšířit nad tento limit. Když tak učiníte, strhnou se peníze z dostupného zůstatku jako součást naší funkce Maintenance Margin (Udržovací rozpětí), která slouží jako dodatečná záchranná síť pro Váš obchod. Je důležité poznamenat, že když nebudete mít na zůstatku účtu dostatečný objem finančních prostředků, nebudete moci rozšířit limit Stop Loss.

 

Jak funguje Udržovací rozpětí (Maintenance Margin)?

Řekněme, že budete investovat 1 000 USD do burzovního obchodu s limitem Stop Loss nastaveným na maximální povolenou ztrátu ve výši: 50 % (což znamená, že obchod bude uzavřen v okamžiku, kdy pozice dosáhne ztráty 500 USD). Pokud si budete přát rozšířit limit Stop Loss na 100 %, až bude obchod otevřen, z vašeho zůstatku bude dodatečně alokováno 500 USD k investované částce, takže celkově investovaný obnos bude nyní činit 1 500 USD a limit Stop Loss se zvýší na 1 000 USD. Těch 500 USD „navíc“ je tím, čemu říkáme „udržovací rozpětí“.

Je důležité mít na paměti, že udržovací rozpětí je vždy založeno na původní investované částce, takže pokud jste už navýšili obchod, který si přejete aktualizovat, dřívějším rozšířením limitu SL, rozdíl mezi aktuálně investovanou částkou a 50 % udržovacím rozpětím se zvětší.

 

K čemu potřebujeme udržovací rozpětí?

V období rozkolísanosti trhu se mohou ceny zhoupnout nahoru i dolů o značnou sumu. Proto v případě, že si nastavíte limit SL na 100 % investované částky a dojde k náhlému a značnému pohybu na trhu, mohli byste ztratit víc, než jste původně investovali. Udržovací rozpětí pomáhá předcházet této situaci tím, že využívá finanční prostředky ze zůstatku vašeho účtu k utlumení tržních rázů.