Jak se počítají poplatky za převod do následujícího dne pro ropu a zemní plyn?

eToro nabízí spotové ceny CFD na ropu a zemní plyn, abyste si mohli otevírat pozice, které nejsou předmětem smluv, jež pozbývají platnosti.

Cena spotového CFD je odvozena od dvou očekávaných kontraktů futures na podkladovou komoditu. Kontrakt futures těsně před dobou vypršení se nazývá Front (první). Kontrakt futures s druhou nejbližší dobou vypršení se nazývá Next (další). Jakmile předchozí kontrakt vyprší, naše nabídková cena se vyrovná měsíčnímu kontraktu front. Jakmile měsíční kontrakt Front vyprší, stane se měsíční kontrakt Next měsíčním kontraktem Front.

Mezi těmito dvěma body pozbytí platnosti se cena postupně posouvá po křivce od ceny Front k ceně Next, bez ohledu na tržní síly. K vyrovnání případného zisku nebo ztráty z tohoto pohybu obsahují poplatky eToro za přesun ropy a zemního plynu do dalšího dne opravnou položku, která připisuje nebo upisuje jednodenní pohyb po této křivce.

 

Od 22. února 2019, se počítají poplatky za převod do následujícího dne (přes noc) nových a otevřených pozic spotových energií (ropy a zemního plynu) následovně*:

Pro NÁKUPNÍ (dlouhé) pozice:
- {[(2,5 % * cena) / 365] + [1/NumDays * (Next – Front)]} * jednotky


Pro PRODEJNÍ (krátké) pozice:
 - {[(2,5 % * cena) / 365] – [1/NumDays * (Next – Front)]} * jednotky

Kde:

  • Roční režijní přirážka se dělí 365, aby to odpovídalo denní přirážce

  • NumDays – Počet dnů mezi dnem vypršení aktuálního (prvního) kontraktu a dnem vypršení následujícího kontraktu

  • Next: Cena ropy v následujícím kontraktu

  • Front: Cena ropy v aktuálním (prvním) kontraktu

  • Jednotky: Počet jednotek v rámci pozice

 

*Výše uvedené vysvětlení odpovídá vzestupné křivce futures. Poplatky za NÁKUP a PRODEJ na sestupné křivce jsou obrácené.

Pokud se zajímáte o podrobnější vysvětlení výpočtů poplatků na eToro, podívejte se prosím na tento příspěvek na blogu. Úplný seznam našich poplatků lze nalézt na našem webu.