Co je to Portfolio?

Vaše portfolio zobrazuje všechny vaše obchodní aktivity.

 

Implicitní souhrn vám ukazuje informace o všech trzích, obchodnících a CopyPortfolios, do kterých v současnosti investujete:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/10/Portfolio%20default%202.PNG

 

Implicitní souhrn vám poskytuje přehled o celém portfoliu s jednotlivými obchody shrnutými podle trhů, obchodníků nebo CopyPortfolios, do kterých v současnosti investujete. Klikněte na příslušný řádek, abyste uviděli členění na jednotlivé obchody:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/11/Portfolio%20ETH.PNG

 

Klikněte na ikonu hodin, abyste spatřili historii svých uzavřených obchodů a dříve kopírovaných obchodníků a CopyPortfolios:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Klikněte na dvě šipky naproti sobě, abyste uviděli všechny objednávky, které dosud nebyly realizovány do pozic:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

 

Klikněte na ikonu filtru a zobrazte si informace o pouze jednom typu vašich současných investic (kopírovaní obchodníci, CopyPortfolios, cenné papíry, indexy, komodity, devizy, ETF, kryptoměny). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/4/Portfolio%20-%20Filter.PNG

 

Klikněte na kolečko nastavení a přizpůsobte si informace, které vidíte v portfoliu a přenastavte si pořadí jednotlivých řádků (jednotky, průměrná otevírací sazba, investovaná částka, zisk / ztráta (v USD nebo %), hodnota, tlačítko PRODEJ, tlačítko NÁKUP, Copy Stop Loss (v USD nebo %), čistou investovanou částku, poplatky, pákový efekt, aktuální kurz. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/5/Portfolio%20-%20Customise%20columns.PNG

 

Můžete rovněž kliknout na ikonu seznamu, kde uvidíte pouze všechny své otevřené individuální, manuální obchody. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/6/Portfolio%20-%20Change%20view.PNG 

 

Klikněte v tomtéž místě na ikonu kruhového diagramu, abyste si prohlédli svou expozici a alokaci formou grafu. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/7/Portfolio%20-%20Chart%20view.PNG

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/13/exposure.PNG                    https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/14/allocation.PNG

 

Zde je přehled spodní lišty vašeho portfolia:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/12/acc%20view%20in%20profit.JPG

  • Dostupné: částka dostupná na zůstatku vašeho účtu. Tyto finanční prostředky můžete použít k otevření nových obchodů.

  • Celkem alokováno: finanční prostředky investované do manuálních obchodů, dalších obchodníků nebo CopyPortfolios.

  • Zisk: aktuální součet vašich zisků a ztrát ze všech otevřených obchodů.

  • Kapitál: stav vašeho účtu, kdybyste uzavřeli všechny své otevřené pozice a tím realizovali svůj aktuální zisk či ztrátu. Tudíž se jedná o součet dostupné částky na vašem účtu + celkem alokováno + zisk. Můžete kliknout na svůj kapitál, abyste viděli částku vyjádřenou v různých měnách.