Proč se můj obchod automaticky uzavřel?

Vezměte laskavě na vědomí, že obchody se uzavírají automaticky, když je uplatněn příkaz Stop Loss (Zastavit ztrátu) nebo Take Profit (Vzít zisk).

Stop Loss a Take Profit jsou nástroji managementu rizik, které přidávají vašim investicím další ochrannou vrstvu. Jedná se o nastavitelné příkazy k uzavření obchodu, když se trh pohne o stanovenou částku v neprospěch nebo v prospěch vaší pozice, které vám pomohou minimalizovat ztráty nebo uzamknout (zafixovat) zisky. Když se obchod uzavře příkazem Stop Loss nebo Take Profit, investovaný obnos +/- veškerý zisk nebo ztráta (P/L) budou vráceny na váš účet.

Všechny své uzavřené obchody si můžete prohlédnout v zobrazení své Historie.

Klikněte prosím zde, chcete-li se dozvědět více o příkazech Stop Loss a Take Profit.