Pozastavení kopírování

S novou verzí CopyTrader hrdě představujeme funkci pozastavení kopírování (Pause Copy), která umožňuje zastavit kopírování obchodníka, aniž by se ve skutečnosti uzavřely všechny aktuálně otevřené pozice.

Funkci pozastavení kopírování lze spustit na straně portfolia platformy eToro kliknutím na tlačítko v nastaveních „Pozastavit kopírování“ (Pause Copy).

Při zapnutí funkce pozastavení kopírování se nebudou v daném kopírovacím vztahu otevírat žádné nové obchody. Avšak všechny aktuálně otevřené obchody budou pokračovat v kopírování SL/TP a uzavírání obchodů od kopírovaného obchodníka.