Co jsou to Kopírované dividendy?

Pokud obchodník, kterého kopírujete, vybírá své finanční prostředky, jejich poměrná část bude stažena z Vaší kopírované alokace a poslána zpět na zůstatek Vašeho účtu. Tato částka se pak nazývá Kopírovaná dividenda.

Kopírované dividendy znamenají, že využíváte zisk kopírovaných obchodníků, zatímco je kopírujete (nejen po ukončení vztahu kopírování).

Obchodník X má například na svém účtu částku 10 000 USD. Vy alokujete pro tohoto obchodníka částku 1 000 USD a on po několika týdnech dosáhne zisku 2 000 USD. Jestliže se obchodník X rozhodne vybrat svůj zisk, poměrná částka pro Vás – 200 USD – bude stažena z Vaší alokace pro kopírování a zaslána zpět na zůstatek Vašeho účtu, takže můžete mít rovněž svůj podíl na zisku, aniž byste museli čekat na to, až se kopírování ukončí.

A jestliže navíc obchodník, kterého kopírujete, přidá na svůj účet další finanční prostředky, budete na to upozorněni, takže se můžete rozhodnout, zda si přejete přidat více peněz do alokace pro kopírování.

Vezměte prosím na vědomí: Nemáte-li na zůstatku svého kopírovacího účtu dostatek finančních prostředků, Kopírovanou dividendu neobdržíte.

Další informace najdete kliknutím zde.