Jak si vypočtu poměr P/L (zisk nebo ztráta) daného obchodu?

K výpočtu zisku nebo ztráty daného obchodu prosím použijte níže uvedený vzorec:

Nákup: (Uzavírací kurz – Otevírací kurz) X Jednotky X směnný kurz USD = P/L

Prodej: (Otevírací kurz – Uzavírací kurz) X Jednotky X směnný kurz USD = P/L

Nástroje obchodované v USD nevyžadují konverzi a hodnota směnného kurzu USD proto bude rovna 1.

Pro informaci, jak vypočíst množství jednotek pro daný obchod, klikněte zde.