Musím ze svých obchodů platit daně?

Je odpovědností našich klientů, aby si vypočítávali a platili veškeré příslušné daně ve své zemi nebo v zemích daňové příslušnosti.

 

Můžete použít informace z výpisu z účtu pro výpočet zdanitelného příjmu, který můžete potřebovat zahrnout do daňového přiznání.

 

eToro může být Vaším místně příslušným daňovým úřadem požádáno o poskytnutí těchto informací v souladu s daňovým zákonem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a se Společným standardem pro oznamování (CRS). Další informace najdete po kliknutí zde.

 

Vezměte prosím na vědomí, že přijatá platba dividendy je v některých případech a jurisdikcích zdaněna. V těchto případech eToro zadrží určité procento daně v souladu se zákony země, v níž je registrována společnost vyplácející dividendu. Další informace najdete po kliknutí zde.