Jak mám vypočítat hodnotu jednoho pipu?

Hodnotu pipu pro daný obchod můžete vypočítat pomocí Kalkulátoru Pipu a pak vložit počet jednotek do pole „Trade size“ (velikost obchodu).

 

Znalost hodnoty pipu Vám může pomoci vypočíst obchodní provizi.

 

Podle následujícího vzorce:

  • Nástroje oceňované na 4 desetinná místa: Jednotky X 0,0001 X konverze na USD = hodnota Pipu
  • Nástroje oceňované na 3 desetinná místa: Jednotky X 0,001 X konverze na USD = hodnota Pipu
  • Nástroje oceňované na 2 desetinná místa: Jednotky X 0,01 X konverze na USD = hodnota Pipu
  • Nástroje oceňované na 1 desetinné místo: Jednotky X 0,1 X konverze na USD = hodnota Pipu

 

Nástroje, které mají USD jako kótovanou měnu (druhou na seznamu, za základní měnou) nevyžadují konverzi a hodnota „konverze na USD“ bude rovna 1.

 

 

Příklad 1: Spočítejme hodnotu pipu pro obchod GBP/USD se 7 000 jednotkami.

 

GBP/USD se oceňuje na 4 desetinná místa, takže budeme počet jednotek násobit číslem 0,0001.

 

7 000 Jednotek X 0,0001 = 0,7

 

Pár GBP/USD má jako kótovanou měnu USD, takže konverze není zapotřebí.

 

0,7 X 1 = hodnota pipu činí 0,70 USD

 

 

Příklad 2: Spočítejme hodnotu pipu pro obchod GBP/JPY se 7 000 jednotkami.

 

GBP/JPY se oceňuje na 2 desetinná místa, takže budeme počet jednotek násobit číslem 0,01.

 

7 000 Jednotek X 0,01 = 70

 

Pár GBP/JPY má jako kótovanou měnu JPY, takže musíme toto číslo převést na USD, základní měnu Vašeho účtu eToro.

 

70 X 0,0093 (aktuální směnný kurz JPY/USD v době příkladu) = hodnota pipu činí 0,65 USD

 

 

Pro informaci, jak vypočíst množství jednotek pro daný obchod, klikněte zde.