Vlastním svá kryptoaktiva?

Některé pozice jsou na eToro kryty reálnými aktivy a jiné využívají CFD.

  • Obchodování s reálnými kryptoaktivy znamená, že nakupujeme tokeny ve vašem zastoupení a registrujeme je na odděleném účtu pod vaším jménem. Jakmile je pozice uzavřena, prodáme peníze vaším jménem a investovaná částka +/- veškerý zisk a ztráta jsou převedeny na konvenční oběživo.
  • CFD je zkratka pro Contract for Difference, smlouvu na rozdíl. Obchodování s CFD vám umožňuje obchodovat s aktivy vstoupením do kontraktu s eToro za účelem kopírování tržních podmínek bez nákupu podkladových aktiv. Pro bližší informace o CFD klikněte zde. Jakýkoli obchod CFD bude na řádku obchodu označen „CFD“.

 

Typ krypto pozice závisí na směru obchodu (KOUPIT nebo PRODAT), využití pákového efektu a regulaci, která pro vás platí. Chcete-li zjistit, které regulace platí pro váš účet, klikněte prosím zde.

 

Pro klienty eToro (Europe) Ltd:

  • Všechny PRODEJNÍ (krátké) pozice jsou CFD.
  • Od 3. září 2017 jsou nepákové KUPNÍ (dlouhé) krypto pozice kryty reálnými aktivy. Všechny tyto pozice otevřené před tímto datem byly dne 13. května 2018 upgradovány na reálná aktiva.
  • Od 12. srpna 2019 jsou krypto pozice KOUPIT s pákovým efektem x2 (komě copy tradingu a transakcí CopyPortfolio) kryty reálnými aktivy. K zajištění pákového efektu těchto obchodů se využívá „Margin Trading“

 

Pro klienty eToro (UK) Ltd jsou všechny pákové a PRODEJNÍ (krátké) pozice CFD. Nepákové KUPNÍ (dlouhé) krypto pozice jsou kryty reálnými aktivy.

 

Pro klienty eToro Aus Capital Pty Ltd jsou všechny krypto pozice CFD.