Co je to ochrana proti zápornému saldu?

Je možné, že se Váš disponibilní zůstatek ocitne v záporných číslech. Může se to stát, když je celý disponibilní zůstatek investován do otevřených pozic a jsou odečteny poplatky za přesun do dalšího dne nebo když utrpíte obchodní ztrátu. Ve většině případů zůstává kapitál na účtu kladný.

Ojediněle se může stát, že se Váš kapitál dostane do záporných čísel. V těchto případech učiní eToro krizovou výzvu: uzavřeme všechny Vaše otevřené obchody. V rámci naší politiky Ochrany proti zápornému saldu pak absorbujeme ztrátu a vynulujeme Váš kapitál.

To znamená, že nikdy nepřijdete o víc peněz, než kolik jste na účet eToro vložili.