Jak uchovává eToro mé peníze?

Vaše finanční prostředky (s výjimkou marže) budou uchovávány na separátních bankovních účtech nebo na separátních účtech u jiné autorizované firmy, která může být naší pobočkou (tj. budou uchovávány odděleně od Vašich vlastních finančních prostředků), v souladu s platnými zákony a předpisy.

Pokud to s Vámi zvlášť neujednáme, nebudeme úrokovat žádné klientské peníze v našem držení a jestliže se na těchto finančních prostředcích nahromadí úrok, bude považován za součást klientových finančních prostředků a nebude připsán na Váš účet.