Jak nastavím příkaz Stop Loss?

Příkaz Stop Loss (SL, zastavit ztrátu) platí pro každou pozici s výjimkou nepákových KUPNÍCH (BUY) pozic.

 

Budeme například investovat 1 000 USD do pozice NÁKUPU platiny – to znamená, že očekáváme růst hodnoty platiny.

 

  1. Klikněte na STOP LOSS a nastavte si SL na určitý tržní kurz. Zadejte kurz nebo použijte tlačítka + a – a nastavte SL na současnou hodnotu jednoho pipu. V tomto případě bude SL nastaven na kurz 484,3. Jestliže tedy cena poklesne na 484,3, spustí se Stop Loss a automaticky uzavře tuto pozici.

 

  1. Můžete také kliknout na tlačítko AMOUNT (částka) a prohlédnout si SL a nastavit ho jako peněžní částku. V tomto případě je kurz SL 484,3 ekvivalentem -500 USD – což znamená, že když obchodem ztrácíte 500 USD, spustí se Stop Loss a automaticky uzavře tuto pozici.

 

  1. Protože se jedná o nepákovou KUPNÍ pozici, máte možnost kliknout na No SL (Bez SL) k úplnému odstranění příkazu Stop Loss.

 

Funkci Stop Loss si můžete nastavit kdykoliv při otevřeném obchodě. Postupujte přitom následovně:

  • Klikněte na příslušný obchod v Portfoliu a otevřete okno Edit Trade (Editovat obchod).
  • Klikněte na STOP LOSS. Jestliže příkaz Stop Loss není nastaven a přejete si jej přidat, klikněte na Set SL (nastavit SL).
  • Upravte své nastavení funkce Stop Loss.
  • Klikněte na Update (aktualizovat) a uložte změnu.

 

Vezměte prosím na vědomí, že po otevření obchodu můžete rozšířit příkaz Stop Loss za maximální hranici Stop Loss povolenou při otevírání obchodu. To zahrnuje upsání finančních prostředků z Vašeho dostupného zůstatku. Další informace naleznete prosím zde.