Co je to krizová výzva (Margin call)?

Marže je část hotovostního kapitálu na Vašem účtu vyžadovaná pro udržování otevřených pozic. Abyste mohli volně obchodovat, musíte mít na účtu dostatečnou marži.

 

Ojediněle se může stát, že se Váš peněžní kapitál dostane do záporných čísel. V těchto případech učiní eToro krizovou výzvu. To znamená, že eToro uzavře všechny otevřené obchody a pozastaví obchodování na Vašem účtu. Budete moci opět obchodovat pouze tehdy, když budou všechny obchody uzavřeny a peněžní kapitál už nebude záporný.

 

Příklad: Jestliže Váš peněžní kapitál činí -50 USD a aktuální hodnota otevřených pozic dosahuje 50 USD nebo méně (včetně nerealizovaného zisku), eToro uzavře všechny otevřené pozice, aby zabránilo tomu, že Váš účet dosáhne záporného peněžního kapitálu.

 

Chcete-li se dozvědět více o požadavcích na marži, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky.

 

Co je to peněžní kapitál?

Váš peněžní kapitál je celkovou hodnotou reálných prostředků včetně investovaných i neinvestovaných finančních prostředků + nerealizovaných zisků/ztrát. Můžete si kdykoliv zkontrolovat stav svého kapitálu na platformě eToro kliknutím na záložku „Vybrat peníze“ (Withdraw Funds) na levé postranní liště a poté „Zobrazit rozpis“ (Show Breakdown).

 

Co se stane, když obdržíte krizovou výzvu?

Pokud se blížíte ke krizové výzvě (zůstatek kapitálu dosáhl 20 %), platforma Vám pošle upozornění na nutnost navýšení kapitálu. Pak se můžete rozhodnout, zda se vyhnout krizové výzvě tím, že uzavřete pozice, nebo tím, že vložíte více finančních prostředků. Pokud dosáhnete na krizovou výzvu, uzavřeme všechny Vaše otevřené obchody a pozastavíme Vám obchodování na účtu. Jakmile budou všechny obchody uzavřeny, zkontrolujeme Váš peněžní kapitál. Jestliže bude i nadále záporný a Váš účet přitom bude způsobilý, pak v rámci naší politiky Ochrany proti zápornému saldu absorbujeme ztrátu a vynulujeme Váš kapitál. Jakmile peněžní kapitál přestane být záporný, budete moci opět obchodovat.

 

Můžete dosáhnout na krizovou výzvu, když budete mít celkový kapitál v kladných číslech?

Ano. Krizová výzva se objeví, když na účtu nemáte dostatek hotovostního kapitálu. Číslo vpravo dole na watchlistu a Portfoliu představuje celkový kapitál na Vašem účtu a zahrnuje všechny kredity eToro, které jste případně obdrželi. Pokud Váš celkový kapitál zahrnuje kredity eToro, je možné dosáhnout na krizovou výzvu i přes kladnou hodnotu celkového kapitálu, protože marže se počítá jen z Vašeho reálného peněžního kapitálu.

 

Jak můžete předejít krizové výzvě?

Abyste předešli krizové výzvě, ujistěte se, že na účtu máte dostatečný peněžní kapitál. Pravidelně kontrolujte stav svého peněžního kapitálu a ujistěte se, že si povšimnete upozornění eToro na nutnost navýšení kapitálu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se krizové výzvy, obraťte se na tým Zákaznických služeb eToro.