Při otevírání nového obchodního účtu postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

  1. Na stránce www.eToro.com najděte tlačítko „Připojte se“ nebo „Začněte obchodovat“ a klikněte na něj.
  2. Na následující webové stránce bude elektronický formulář, kde budete moci vyplnit všechny osobní údaje potřebné k otevření nového obchodního účtu.
  3. Vyplňte prosím všechny informace požadované v tomto formuláři. Další možností je přihlásit se přes Facebook nebo Google účet.
  4. Než odešlete své údaje ke kontrole, prosím důkladně se seznamte s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti eToro a Zásadami ochrany a zveřejňování soukromých údajů.
  5. Až se seznámíte se všemi podmínkami, vyjádřete svůj souhlas s nimi zaškrtnutím příslušného políčka.
  6. Odešlete vaše údaje kliknutím na tlačítko „Založit účet“
  7. Tímto si dovolujeme investory informovat, že společnost eToro a všechny přidružené značky jsou plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Všichni investoři jsou proto povinni podstoupit proces KYC (Know your client = ověření totožnosti klientů), jak jim ukládají výše uvedené zákony a nařízení EU. Více informací o procesu ověřování a potřebných dokumentech naleznete zde: https://www.etoro.com/cs-cz/customer-service/account-verification/
  8. V rámci procesu KYC musí nově registrovaní investoři předložit potvrzení o trvalém bydlišti (např. platný účet za energie, ne starší tří měsíců) a také doklad totožnosti, např. platný cestovní pas nebo jiný úředně vydaný průkaz totožnosti s fotografií.
  9. V dalším kroku procesu KYC budou noví investoři požádáni o vyplnění dotazníku, abychom mohli lépe zjistit, jakým způsobem můžeme v eToro přizpůsobit balíček služeb, aby co nejlépe vyhovoval individuálnímu profilu každého investora. Příkladem požadovaných informací jsou dotazy týkající se profesního statusu nového investora, úrovně znalostí kapitálových trhů, finanční likvidity, přijatelné míry rizika, investičních cílů atd.

 

Otevřít účet