StocksSuperdrySDRY.L

SDRY.L

Superdry

134.08 -3.40 (-2.47%)
Ceny podle Xignite, v GBX Otevřený trh
Obchodovat
S
134.08
B
135.12