Stocks-SHOP-Shopify Inc.

SHOP Shopify Inc.

0 0 (0%)
Trh se uzavřelZdržení NASDAQ při tvorbě cen, v USD
Obchodujte
Obchodujte

FINANČNÍ SHRNUTÍ

Za fiskální rok končící 31/12/2022: obrat společnosti Shopify Inc. se increased o 21.42% a činil 5.60B. Čistý výnos decreased o 218.72% na -3.46B. Čistá aktiva se decreased o 26.00% na 8.24B a EPS se decreased z 22.90 na -2.73.
VýsledovkaRozvahaStav finančních toků
Čtvrtletně
Hrubé rozpětí
Čistá zisková marže
Provozní rozpětí
Návratnost investic