Sådan bruges diagrammer og prodiagrammer

Hvert finansielt instrument har sig eget diagram, der er et værdifuldt værktøj til sporing og analyse af dets historik og ydelse.

Bemærk, at iht. branchestandarden viser eToros diagram kun SALGSKURSEN. For at fastslå KØBSKURSEN skal du tilføje spredningen til kurserne på diagrammet.

Gå til siden for ethvert aktiv, og klik på 'Diagram': 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/1/Capture%201.PNG

Standardvisningen angiver hvert finansielt instruments ydelse i form af stearinlys. Farven på stearinlyset angiver, om værdien på aktivet steg eller faldt i løbet af den valgte periode. Grøn angiver en stigning i kursen. Rød angiver et fald i kursen. Spidserne på de lodrette linjer ('vægerne') øverst og nederst på hvert lys repræsenterer det største og laveste point, som aktivet opnåede inden for det fastsatte tidsrum. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/5/Candles.png

I øverste højre hjørne på diagrammet kan du se to pile: https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/2/Capture%202.PNG Klik på dem for at udvide diagrammet og få vist diagramindstillingerne.

Her kan du indstille periodiciteten (tidsramme for lysene), som du ønsker at analysere - standard er en dag (1D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/3/Capture%203.PNG

Du kan vælge mellem dusinvis af værktøjer eller studier, som du finder nyttige til din analyse ved at klikke på pen-ikonet:https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/6/Capture%205.PNG

Ved at klikke på indstillingsikonet kan du ændre tidszonen. Du har også mulighed for at åbne vores nye ProCharts -funktion i et nyt faneblad, der lader dig se flere diagrammer på en skærm, gemme layout og overlæg for tekniske analyser.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/4/Capture%204.PNG

Du kan også starte ProCharts fra din observationsliste enten ved at klikke på indstillingshjulet og vælge det fra menuen eller ved at klikke på et minidiagram:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/7/pro%201.PNG                          https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/8/pro%202.PNG

Hovedfunktionen i ProCharts er den nye layoutmenu, der gør det muligt at se flere diagrammer samtidig. Uanset om det er 2 gange 2 eller 1 foroven og 3 forneden, kan du vælge ethvert af de layout, der er til rådighed:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/9/pro%203.PNG

 

Ved start af ProCharts fra din personliggjorte observationsliste bliver der åbnet et layout med dit valg af markeder eller brugere. For at ændre et diagram skal du blot vælge det og søge efter et andet symbol eller brugernavn. Hvis du ønsker at se det samme marked med forskellige tidsrammer, skal du afmærke feltet 'Et symbol for alle diagrammer' , hvorefter det valgte diagrams instrument bliver tildelt til alle diagrammer.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/10/pro%204.PNG

 

Uanset hvorfra du starter ProCharts, kan du altid indlæse de senest brugte layouts, inkl. symboler, investorer, tegninger eller studier, du havde på dit arbejdsområde. Hvis du ønsker at gemme et specifikt layout, så du kan bruge det igen, skal du klikke på 'GEM LAYOUT', navngive det, hvorefter det er klar, til du sletter det. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/11/pro%205.PNG

 

Når du har indstillet et layout, vil hvert diagram opføre sig ligesom standarddiagrammet, og du kan bruge det, som du foretrækker - skifte tidsrammer, tilføje tekniske analysestudier eller sammenligne med andre markeder eller investorer.

 

Få mere at vide om diagrammer, og de funktioner, som de tilbyder, ved at klikke her.