Hvad er AUM?

AUM (Aktiver under forvaltning) er den samlede kontante kapital brugt til at kopiere en handler eller investere i en CopyPortfolio (inkl. urealiserede fortjenester og tab).


eToro-handlere, der har tilmeldt sig Popular Investor-programmet, skal have en vis mængde AUM for at avancere gennem niveauerne.