Skal jeg betale skat af mine handler?

Det er vores kunders ansvar at beregne og betale eventuelle gældende skatter i deres land eller lande med skattemæssig bopæl.

 

Du kan dog bruge oplysningerne fra dit kontoudtog til at beregne den skattepligtige indkomst, som du muligvis skal anføre på din selvangivelse.

 

eToro kan blive bedt om at forelægge disse oplysninger til din lokale skattemyndighed i overensstemmelse med loven om regeloverholdelse for udenlandske skattekonti (FATCA) og den fælles indberetningsstandard (CRS). Klik her for at få mere at vide.

 

Bemærk venligst, at modtagelse af udbytte er en skattepligtig omstændighed i nogle tilfælde og i visse jurisdiktioner. I disse tilfælde tilbageholder eToro en vis procentdel af skatten afhængigt af lovgivningen i det land, hvor det selskab, der uddeler udbyttet, er registreret. Klik her for at få mere at vide.