Mitä tappionpysäytys (Stop Loss) tarkoittaa?

Tappionpysäytys (SL) on riskinhallintatyökalu, jonka tarkoitus on parantaa sijoituksesi suojaa.

 

Se on ohje sulkea kauppa tietyllä hinnalla, jos hinta kehittyy sinua vastaan, tarkoituksella estää lisämenetykset. Jos markkinat saavuttavat valitsemasi tason ja olet menettänyt ennalta määrätyn summan, tappionpysäytysmääräys laukeaa ja sulkee positiosi automaattisesti.

 

Tappionpysäytys on pakollinen kaikissa positioissa vivuttamattomia OSTO-positioita lukuunottamatta.

 

Voit asettaa tappionpysäytyksen joko markkinahintaan tai rahasummaan perustuen. Useimpien kauppojen tappionpysäytyksen oletusarvo on 50 % positiosta. Toisin sanoen, jos position arvo laskee 50 %:iin sijoitetusta summasta, tappionpysäytys laukeaa, ja positio suljetaan automaattisesti.

 

Voit säätää tappionpysäytystä milloin vain niin kauan kuin kauppa on avoinna.

 

Normaaleissa markkinaolosuhteissa tappionpysäytystä ei taata. Kun markkinat ovat epävakaat, pyytämäsi tappionpysäytyshinta ei välttämättä mene kaupaksi. Tällöin tappionpysäytykseen käytetään seuraavaa tarjolla olevaa hintaa. Näin ollen on mahdollista, että menetät kaupassa enemmän kuin mihin olit valmistautunut. Emme hyvitä tällaisia tapauksia, koska emme vaikuta markkinaolosuhteisiin tai -tapahtumiin.

 

Suurin sallittu tappionpysäytys positiota avatessasi on 50 % position summasta (vivuttamattomia OSTO-positioita lukuun ottamatta). Tämä raja vähentää pääomallesi mahdollisesti aiheutuvaa riskiä, jos markkinoilla tapahtuu jyrkkää vaihtelua. Tappionpysäytystä on mahdollista jatkaa tämän rajan yli, kun kauppa on avattu. Tämä veloittaa varoja käytettävissä olevasta saldosta osana ylläpitomarginaaliominaisuutta, joka toimii ylimääräisenä turvaverkkona kaupallesi.

 

Katso myös: