Mitä osinko tarkoittaa?

Osinko on rahasumma, jonka yritys maksaa säännöllisesti osakkailleen voitostaan tai reservistään.

Osinkoa maksetaan sen mukaan, montako osaketta kullakin osakkaalla on. Kutakin omistettua osaketta kohden maksetaan tietty summa. Jos esimerkiksi Apple ilmoittaa maksavansa osinkoa 0,80 $ osakkeelta, 50 osaketta omistava osakas saa 40 $ osinkoa.

 

Osingonmaksuprosessissa on neljä tärkeää päivää:

  1. Ilmoituspäivä: kun yrityksen johtokunta ilmoittaa aikovansa maksaa osinkoa. Johtokunta ilmoittaa myös osingon koon, osingon irtoamispäivän sekä maksupäivän.
  2. Osingon irtoamispäivä: kun osakkeella aletaan käydä kauppaa ilman sen seuraavan osingonmaksun arvoa. Vain ne, jotka omistivat osakkeet ennen osingon irtoamispäivää, saavat osingot.
  3. Täsmäytyspäivä: kun yritys tarkistaa tietonsa nähdäkseen, kuka on kelpoinen saamaan osinkoa. Täsmäytyspäivä on yksi työpäivä osingon irtoamispäivän jälkeen.
  4. Maksupäivä: kun osinko todella maksetaan yrityksen osakkaille.

 

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja siitä, miten eToro maksaa osinkoa.