Mikä on murto-osainen osake?

Murto-osainen osake on osa osakekannasta, joka on pienempi kuin yksi kokonainen osake. Murto-osaisten osakkeiden avulla voit ostaa osakkeita dollarimäärän perusteella, jonka haluat sijoittaa, joten saatat saada osakkeen murto-osan, kokonaisen osakkeen tai enemmän kuin yhden osakkeen. 

 

eToron tarjoamat murto-osaiset osakkeet vs. kokonaiset osakkeet

Murto-osainen

Kokonainen

Osingot tai korot osakkeen murto-osan omistamisesta yhtiötapahtuman jälkeen maksetaan vastaavassa suhteessa. 

Osingot tai korot osakeomistuksesta maksetaan yhtiötapahtuman jälkeen osakekohtaisesti. 

eToro pitää hallussaan osakkeita asiakkaan puolesta ja kauppa kirjataan eToron järjestelmään asiakkaan nimissä.

Asiakas ja eToro omistavat osakkeet "yhteisvuokralaisina". Tämä tarkoittaa, että saat ostetun osakkeen murto-osasta samat hyödyt ja taloudelliset edut kuin osakkeen "yhteisomistaja".

Ei vipuvaikutusta 

Markkinariski pysyy samana 

Yhtiötoimintaa kohdellaan samalla tavalla, olipa kyse kokonaisesta osakkeesta tai osakkeen murto-osasta, suhteessa osakkeen murto-osan asemaan.

 

Edut eToron kanssa

 • Osakesijoittamiseen tarvitaan vähemmän pääomaa, koska asiakkaat voivat ostaa osan osakkeesta.
 • Asiakkaat voivat sijoittaa eri osakkeisiin (esim. hajauttaa riskiä) samalla pääomamäärällä.
 • Osakeostotapahtumien välitys- ja transaktiopalkkiot poistetaan.
 • eToro ei käytä äänioikeuksia, koska osakkeet hankitaan "yhteisvuokralaisuuden" muodossa.
 • Helppo pääsy rahoitusmarkkinoille avaamalla tili eTorossa
 • Pääsy eToron sosiaalisen uutisvirran markkinapäivityksiin ja näkemysten vaihtoon muiden sijoittajien kanssa
 

Huonot puolet eToron kanssa

 • Asiakkaat luopuvat äänioikeudestaan. 
 • Osakkeita ei voi siirtää eToro-alustan ulkopuolelle.
 • Kaikki julkisesti noteeratut osakkeet eivät ole vielä saatavilla eToro-alustalla.
 

Miksi eToro tarjoaa murto-osaisia osakkeita?

 • eToro on monen eri omaisuuslajin alusta, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen useita sijoitusvaihtoehtoja ja koulutusta viisaaseen sijoittamiseen.
 • Murto-osaiset osakkeet tekevät asiakkaillemme sijoittamisesta ei-monimutkaisiin instrumentteihin edullista ja mahdollistavat näin salkun hajauttamisen käymällä kauppaa myös ei-monimutkaisilla instrumenteilla.
 • Murto-osaisten osakkeiden avulla asiakkaamme voivat aloittaa sijoittamisen "oikeisiin osakkeisiin" paljon pienemmällä alkupääomalla ilman riskejä, jotka liittyvät muuntyyppisiin monimutkaisiin rahoitusvälineisiin.
 

Mitä tapahtuu, jos yritys tulee maksukyvyttömäksi ja asiakas omistaa murto-osan osakkeista?

 • Asiakas säilyttää edelleen murto-osuutensa. Jos maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä ei voi siirtää murto-osuuksien oikeuksia toiselle välittäjälle (tai omaisuudenhoitajalle), on hänen ehkä realisoitava (myytävä) murto-osuus ja palautettava sen rahallinen arvo sinulle.
 

Osakkeiden hinnat, jotka sijoittajat näkevät eToro-alustalla

 • Osakekurssit perustuvat reaaliaikaiseen NASDAQ-arvoon yhdysvaltalaisten osakkeiden osalta ja CBOE:hen eurooppalaisten osakkeiden osalta.
 

Yhtiötoimintaa kohdellaan samalla tavalla, olipa kyse kokonaisesta osakkeesta tai osakkeen murto-osasta, suhteessa osakkeen murto-osan asemaan.

 • Osingot: Kun käteisosingon maksaminen on vahvistettu, eToro lisää osakekohtaisen korvauksen (murto-osuudet saavat suhteellisesti omistusta vastaavan määrän).
 • Splittaus: Käytämme samaa splittaussuhdetta kaikissa omistuksissasi samana voimaantulopäivänä kuin pörssi.
 • Käänteinen splittaus: Sama koskee tavallisia splittauksia. Samaa suhdetta sovelletaan kaikkiin omistuksiin voimaantulopäivänä.
 • Merkintäoikeusanti: Merkintäoikeusantien osalta emme jaa oikeuksia, vaan yhtiötoiminnan rahavastiketta. Hyvitettävä määrä lasketaan hyväksytyn päätöskurssin perusteella käyttämällä annettua korjauskerrointa. Maksu käsitellään sinulle sen jälkeen, kun olemme realisoineet kaikki säilytysyhteisöltä saamamme oikeudet oikeuksien kaupankäyntipäivinä.