Tezos on tulossa eToroon

Koska tarjolla on satoja kryptoja ja uusia ilmestyy joka päivä, vaihtoehdoista ei ole pulaa niille, jotka haluavat käydä kauppaa kryptovaluutoilla. Kuten millä tahansa alalla, todella mullistavat muutokset ovat mahdollisia eivätkä pelkästään markkinointipuhetta, jolla houkutellaan herkkäuskoisia, väärää tietoa saaneita ja tunnepohjaisia ihmisiä. Tezos saattaa olla tällainen vallankumous.

Tezos on yksi maailman ensimmäisistä itseään muuttavista kryptomarkkinoista. Tezos ei jakaudu (kutsutaan myös forkiksi kryptovaluuttakielessä) eri lohkoketjuihin. Miksi se on tärkeää? Fork tarkoittaa tietyn kryptoyhteisön lohkoketjun jakautumista. Tämä voi johtua yhteisön erilaisista ideologioista, jotka aiheuttavat mielipide-eroja sen jäsenten keskuudessa. Forkien ongelmana on, että ne eivät usein mahdollista maksutapahtumia vanhan ja uuden lohkoketjun välillä ohjelmointiin liittyvien ongelmien vuoksi.

Juuri tässä Tezos astuu kuvaan. Itse muokkaava tilikirja, joka ei oletettavasti koskaan edellytä lohkoketjun irtoamista. Tezos-tilikirja on yhteensopiva suurimpien kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, kanssa. Tilikirja on puhdas demokratia, jossa Tezos soveltaa siemenprotokollaa, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää muutoksista, mukaan lukien itse protokollasta.

Kryptovarat ovat erittäin epävakaita sääntelemättömiä sijoitustuotteita. Ei EU-suojaa sijoittajille. Pääomasi on vaarassa.

Tezos vs. Bitcoin

  1. Tezosin loi entinen Morgan Stanleyn analyytikko. Sillä on kunnollisen talouspalvelun varusteet, mukaan lukien yrityksen taustalla oleva nimi, sivusto, osoite ja uskottava asiakirjapolku. Bitcoinilla ei ole näistä mitään.
  2. Tezos on Bitcoinia eristetympi, ja siihen sovelletaan keskitettyjä säädöksiä. Bitcoinia pidetään edelleen laajalti taloudellisten varojen villinä läntenä, joka on kaupankäyntihistoriansa mukaan altis hinnanvaihteluille.
  3. Oli se sitten hyvä tai huono asia, Bitcoinin historia on pitkä ja kattava, kun taas Tezos on vasta alkuvaiheissa. Taloudelliset omaisuuserät, joilla ei ole todistettua näyttöä, ovat alttiita petosepäilyille ja suuremmalle epäluottamukselle. Tämä ei tarkoita sitä, että Tezos olisi laiton vaan pikemminkin tuntematon ”hyödyke”.

Mikä vaikuttaa Tezosin hintaan?

Kryptovaluutan arvoon voivat vaikuttaa monet tekijät. Muiden kryptojen tavoin Tezosin hinta voi nousta tai laskea lohkoketjun muutosten ja tapahtumien vuoksi. Jos Tezosia hakkeroidaan, sen arvo voi laskea. Toisaalta, jos Tezos toteuttaa laajalti odotetun uuden alustapäivityksen, sen arvo voi nousta.

Tezos ei ole immuuni päivittäisen kaupankäynnin hinnanvaihteluille, ja se hyötyy ja kärsii usein samoista ulkoisista vaikutuksista kuin mikä tahansa muu omaisuuserä. Huolestuttaako Bitcoinin volatiliteetti kaupankävijöitä? He voivat suojata sijoituksiaan kullalla. Säätääkö Euroopan keskuspankki epäsuotuisia kaupankäyntisäädöksiä? Kaupankävijät voivat päättää luopua eurosta kryptovaluutan hyväksi.

Kryptovaluuttojen kilpailu voi myös vaikuttaa niiden arvoon. On oletettava, että kaikilla kaupankävijöillä on enimmäissumma, jonka he voivat käyttää kryptovaluuttoihin. Koska tarjolla on kuitenkin lukuisia kryptovaluuttoja, kaupankävijät eivät välttämättä pysty allokoimaan vaadittuja varoja, jolloin heidän on oltava valikoivampia virtuaalikolikoiden kaupankäynnin suhteen.

Kaupankäynti Tezoseilla

Tezos sopii erinomaisesti kaupankävijöille, jotka haluavat ottaa ensiaskeleensa kryptomarkkinoilla. Se lisää vakautta yhtiön säädösten ja ohjeiden ansiosta, rajoittaa petosten mahdollisuutta ja suojaa ilkivaltaisilta kaupankävijöiltä.

Tezosin hinta vaihtelee riittävästi, jotta päiväkaupankävijöillä on tilaisuus tuottaa lyhyen aikavälin voittoa. Myös pitkän tähtäimen kaupankäynti Tezosilla on mahdollista, ja kaupankävijöitä kannustetaan seuraamaan pörssin tulosta seuraavien kuukausien aikana, sillä uuden kryptovaluutan ensiaskeleet voivat viedä aikaa.

Kryptovarat ovat epävakaita sijoitusvälineitä, joiden hinnat voivat vaihdella huomattavasti erittäin lyhyessä ajassa. Siksi ne eivät sovi kaikille sijoittajille. Lukuun ottamatta CFD:iden kautta tapahtuvia kauppoja, kaupankäyntiä kryptovaroilla ei säädellä eikä valvota EU-sääntelykehyksen puitteissa. Pääomasi on vaarassa.

Tämä on markkinointiviestintää, eikä sitä pidä pitää sijoitusneuvoina, henkilökohtaisena suosituksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä joitakin rahoitusvälineitä. Tämä aineisto on laadittu ottamatta huomioon mitään tiettyjä sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumattoman tutkimuksen edistämistä koskevien lakien ja säännösten mukaisesti. Kaikki viittaukset rahoitusvälineen, indeksin tai paketoidun sijoitustuotteen aiempaan tai tulevaan kehitykseen eivät ole luotettavia indikaattoreita tulevista tuloksista, eikä niitä tule pitää sellaisina. eToro ei esitä mitään väitteitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön täsmällisyydestä eikä täydellisyydestä, ja se on laadittu käyttäen julkisia tietoja.

11 katselukertaa