Apakah bukti alamat?

Untuk mengesahkan akaun anda, anda dikehendaki memberikan dokumen berasingan (selain bukti identiti anda) yang mengesahkan alamat anda sekarang, seperti bil utiliti atau penyata bank.

Dokumen ini hendaklah dikeluarkan atas nama pemegang akaun eToro dalam tempoh 6 bulan yang lalu, dan hendaklah mengandungi maklumat berikut:

a. Nama anda
b. Alamat tempat tinggal anda sekarang
c. Tarikh dikeluarkan

Kami menerima apa-apa bil yang dikeluarkan oleh institusi kewangan, syarikat utiliti, agensi kerajaan atau pihak berkuasa kehakiman. Sekiranya bil atau dokumen anda tersedia secara dalam talian, anda boleh menghantarnya kepada kami sama ada sebagai fail PDF, atau sebagai tangkapan skrin.

 

Bukti alamat anda boleh terdiri daripada salah satu daripada yang berikut:

  • Penyata bank / penyata kad kredit / surat rujukan bank
  • Bil elektrik, air, gas atau telefon
  • Bil cukai majlis / surat cukai
  • Penyata insurans sosial
  • Surat rasmi dari majikan atau institusi pendidikan yang mengesahkan alamat anda


Apa yang tidak akan diterima?

  • Resit
  • Invois untuk pembelian barangan
  • Bil tulisan tangan
  • Bil insurans


Dokumen boleh dihantar dalam bahasa setempat anda dan boleh dimuat naik di sini.