Bagaimanakah yuran peralihan bagi Minyak dan Gas Asli dikira?

eToro menawarkan harga Spot CFD ke atas Minyak dan Gas Asli untuk membolehkan anda membuka kedudukan yang tidak dikenakan kontrak yang akan tamat.

Harga Spot CFD diperoleh daripada dua kontrak Niaga Hadapan yang akan datang untuk komoditi asas. Kontrak Niaga Hadapan dengan tarikh luput terdekat disebut sebagai Kontrak Hadapan. Kontrak Niaga Hadapan dengan tarikh luput kedua terdekat disebut sebagai Kontrak Berikut. Sebaik sahaja kontrak sebelumnya tamat, harga yang kami tawarkan adalah sama dengan kontrak bulan Hadapan. Apabila kontrak bulan Hadapan tamat, kontrak bulan Berikut akan menjadi kontrak bulan Hadapan.

Di antara kedua tarikh luput ini, harga secara beransur-ansur bergerak sepanjang keluk dari harga Hadapan ke harga Berikut, tanpa mengira kekuatan pasaran. Untuk mengimbangi keuntungan atau kerugian yang dibuat daripada pergerakan ini, yuran semalaman eToro yang dikenakan ke atas Minyak dan Gas Asli mengandungi pelarasan yang mengkreditkan atau mendebitkan pergerakan satu hari di sepanjang keluk.

 

Sehingga 22 Februari 2019, yuran peralihan (semalaman) ke atas tenaga tempat baharu dan terbuka (Minyak dan Gas Asli) adalah seperti berikut*:

Untuk kedudukan BELI (panjang):
- {[(2.5% * Harga) / 365] + [1/JumHari * (Hadapan – Semasa)]} * Unit


Untuk kedudukan JUAL (pendek):
- {[(2.5% * Harga) / 365] – [1/JumHari * (Hadapan – Semasa)]} * Unit
 

Di mana:

  • Mark-up tahunan akan dibahagikan dengan 365, untuk mencerminkan mark-up harian.

  • JumHari: Bilangan hari antara tarikh tamat kontrak semasa dan kontrak hadapan

  • Hadapan: Harga minyak pada kontrak hadapan

  • Semasa: Harga minyak pada kontrak semasa

  • Unit: Jumlah unit dalam kedudukannya

 

* Penjelasan di atas sepadan dengan keluk hadapan yang melengkung naik ke atas. Untuk yuran keluk melengkung turun ke bawah, yuran untuk BELIAN dan JUALAN adalah sebaliknya.

Untuk penjelasan yang lebih terperinci bagaimana yuran dikira pada eToro, sila rujuk catatan blog ini. Senarai penuh yuran kami boleh didapati di laman web kami.