Adakah eToro membayar dividen?

Ya, kami membayarnya.

 

Akaun anda mungkin dikreditkan atau didebitkan sekiranya anda berdagang saham, ETF atau indeks yang membayar dividen.

  • Sekiranya anda memegang kedudukan BELI, anda akan menerima bayaran dividen ke baki anda yang sedia ada.
  • Sekiranya anda memegang kedudukan JUAL, bayaran dividen akan ditolak dari baki anda yang sedia ada.

 

  • Sekiranya anda memegang kedudukan CFD, bayaran dividen akan ditunjukkan dalam baki anda yang sedia ada pada tarikh tanpa dividen.
  • Sekiranya anda memegang kedudukan yang dijamin dengan aset sebenar, anda akan menerima bayaran dividen pada baki yang sedia ada pada tarikh pembayaran. Anda hendaklah mengekalkan kedudukan tersebut sebelum pasaran ditutup dua hari sebelum tarikh tanpa dividen supaya bayaran dividen boleh dilakukan.

 

Menerima bayaran dividen adalah perkara yang boleh dikenakan cukai dalam beberapa kes dan bidang kuasa. Peratusan cukai yang dipegang bergantung kepada undang-undang negara di mana syarikat yang mengeluarkan dividen tersebut diperbadankan. Sila ambil perhatian bahawa selepas menerima dividen, anda masih boleh dikenakan cukai bergantung kepada negara tempat tinggal anda dan sama ada negara tersebut mempunyai perjanjian cukai yang berkenaan.