Pesanan pasaran

Pesanan pasaran bermakna perdagangan akan dilaksanakan pada kadar pertama yang tersedia apabila pasaran dibuka.

 

Anda akan dapat membuka pesanan pasaran apabila pasaran ditutup; ini boleh dilakukan untuk saham serta bagi mata wang, komoditi dan indeks.

 

Ini juga bermakna bahawa anda kini boleh menyalin pada hujung minggu dan jika anda memilih untuk menyalin kedudukan terbuka, semua kedudukan terbuka akan disalin apabila pasaran dibuka.

 

Di samping itu, adalah penting untuk diberi perhatian bahawa dengan perubahan ini, jumlah yang diperuntukkan kepada pesanan tidak akan tersedia untuk diperdagangkan, kerana jumlah pesanan akan dianggap sebagai ekuiti yang “dikhaskan”, melainkan jika anda harus membatalkan pesanan itu.