Adakah sebaran boleh ubah hanya unik untuk eToro atau tersedia di seluruh industri?

Sebaran boleh ubah tidak unik kepada eToro; mereka adalah amalan di seluruh industri. Sesetengah broker dan bank menggunakan purata atau sebaran tipikal, tetapi sebaran boleh ubah secara umum diterima dengan cara ini daripada bank perantara.